درمان چاقی با بای پاس معده

فهرست مطالب

 بای پس معده By pass

در این روش دو هدف مد نظر است . هدف اول اینکه فرد غذای کمی میل کند و هدف دوم اینکه مواد غذایی کمتر جذب شود . در این روش دو عمل جراحی یک جا روی بیمار انجام میشود . ابتدا معده را با دوختن به دو ناحیه تقسیم کرده و قسمت کوچکتر که معمولاً حجمی معادل 5 تا 10 درصد کل معده را دارد ، مسئولیت نگهداری غذا را به عهده می گیرد . در بای پس هیچ قسمتی از معده جدا نمی شود و قسمت بزرگتر معده کماکان به ترشح آنزیمهای معمول می پردازد ولی غذا وارد این قسمت نمی شود . سپس یک قسمت از روده را به معده کوچکتر متصل می کنند. در این عمل قسمتی از روده که در جذب نقش مهمی دارد ، از مسیر خارج می شود . بالطبع فرد خیلی سریعتر از قبل احساس پر شدن معده و سیری خواهد داشت و در ضمن مواد غذایی کمتری نیز جذب می شود . در این روش بیماران 80 تا 100% اضافه وزن خود را از دست داده و پس از آن تا آخر عمر در وزن ایده آل خود باقی خواهند ماند .

چه کسانی کاندید بای پس معده هستند ؟

این روش در بیماران با بالای 40 که رده چاقی درجه 3 یا مفرط هستند آخرین و قطعی ترین روش درمانی محسوب می شود . این دسته از بیماران با رها رژیم غذایی مختلف را تجربه کرده ولی متاسفانه قادر به کاهش وزن در حد ایده آل خود نشده و پس از پایان دوره رژیم درمانی به وزنی به مراتب بیشتر از وزن اولیه خود بازگشته اند . این بیماران در این دوره بحران روحی شدیدی را پشت سر می گذارند  چرا که حاصل رنج هایی که در اثر گرسنگی های طولانی مدت متحمل شده اند را بی نتیجه می یابند .

 index

عوارض عمل بای پس

بیمارانی که در این روش درمانی مناسب آنان می باشد همواره از عواقب و عوارض این عمل هراس دارند . توصیه ما به این دسته از بیماران آن است که بدانند خطرات و عوارض این عمل جراحی بیشتر از دیگر عمل ها نیست .

تیم جراحی بای پس ما به گونه ای طراحی شده است که مهارت آنها در کاهش زمان عمل تاثیر گذار است . این عمل توسط این تیم جراحی ظرف مدت یک ساعت و نیم انجام پذیر است ، لذا بیمار با قرار گرفتن تحت کمترین زمان بیهوشی ، عوارض و خطرات عمل را به حداقل ممکن می رساند. یکی از عوارض دیگر این عمل سوء جذب بعضی از ویتامین ها می باشد که با تجویز مکمل ها ی ویتامینی رفع خواهد شد .

مقالات مرتبط

تماس با ما