استفاده ازلیزر دردرمان هموروئید

[sbu_post_image] درمان هموروئيد با استفاده از ليزر علاوه بر درد و خونريزي كمتر نسبت به جراحي معمولي در مدت زمان كوتاهي بهبود مي‌يابد.متاسفانه يكسري تبليغات اشتباه در جامعه براي درمان با ليزر به خصوص درمان بواسیرديده مي‌شود كه موجب تصميم گيري‌هاي نادرست مي‌شود.بطور کلی ليزرها براي درمان بواسیر به دو نوع كم توان و پرتوان تقسيم […]

استفاده ازلیزر دردرمان هموروئید

[sbu_post_image] درمان هموروئيد با استفاده از ليزر علاوه بر درد و خونريزي كمتر نسبت به جراحي معمولي در مدت زمان كوتاهي بهبود مي‌يابد.متاسفانه يكسري تبليغات اشتباه در جامعه براي درمان با ليزر به خصوص درمان بواسیرديده مي‌شود كه موجب تصميم گيري‌هاي نادرست مي‌شود.بطور کلی ليزرها براي درمان بواسیر به دو نوع كم توان و پرتوان تقسيم […]