درمان سنگ مجاری کیسه صفرا به روش ای آر سی پی (ERCP)

درمان سنگ مجاری کیسه صفرا به روش ای آر سی پی (ERCP)

سنگ‌های کیسه صفرا سنگ‌های کوچکی هستند که معمولاً از کلسترول تولیدشده در که در کیسه صفرا شکل می‌گیرند. در بیشتر موارد، این سنگ‌ها علامتی ندارند و نیازی به درمان آنها نیست اما اگر سنگ‌های کیسه صفرا در مجاری این کیسه قرار گیرند ممکن است باعث درد شدید و ناگهانی در قسمت شکم شوند که معمولاً […]

تماس با ما