جدیدترین درمان سرطان روده

خانه » سرطان روده » جدیدترین درمان سرطان روده

[sbu_post_image]

امروزه کولونوسکوپی روده در دنیا یکی از روش های غربالگری سرطان روده که اتفاقاً یکی از سرطان های شایع هستند و قابل پیشگیری هستند. این بیماری بر خلاف بعضی از سرطان های ریه، مثلاً در سرطان ریه غربالگری هیچ ارزشی ندارد. به خاطر اینکه زمان تشخیص و درمان سرطان روده بسیارکوتاه است. با کولونوسکوپی روده می توان یک پولیپ روده کوچک را در سرطان روده مشاهده کرد که ممکن است بعد از 10-5 سال شناسایی شود و می توانیم از آن نمونه برداری کنیم و یا حتی می توانیم بر چسب کوچک را در بیاوریم. امروزه پولیپ های کوچک روده و متوسط نیاز به جراحی سرطان روده برای درمان ندارند و ضایعات پیش سرطانی را با این وسیله می توانیم درمان کنیم با این وسیله بیمار از یک عمل وسیع تر نجات داده می شود.

نویسنده دکتر رضادوست

تماس با ما