جدیدترین درمان سرطان روده

[sbu_post_image] امروزه کولونوسکوپی روده در دنیا یکی از روش های غربالگری سرطان روده که اتفاقاً یکی از سرطان های شایع هستند و قابل پیشگیری هستند. این بیماری بر خلاف بعضی از سرطان های ریه، مثلاً در سرطان ریه غربالگری هیچ ارزشی ندارد. به خاطر اینکه زمان تشخیص و درمان سرطان روده بسیارکوتاه است. با کولونوسکوپی روده می […]

تماس با ما