درمان دارویی برای سندرم روده تحریک پذیر

سندرم روده تحریک پذیر(IBS)(Irriable Bowel Syndrome) به  صورت اختلال عملکرد رودهای به همراه درد مزمن شکم و تغییر در شکل معمول دفع مدفوع در بیمار تعریف می شود. این بیماری شایع ترین مشکل  گوارشی  می باشد. شیوع  بیماری در خانم ها حدوداً 3 برابر بیشتر از آقایان است. این سندرم ممکن است در بسیاری از […]

تماس با ما